Dyrekcja szkoły

Dyrektor Jolanta Kowalska

dyr_1


Wicedyrektor Aneta Boguska

dyr_2


Wicedyrektor Elżbieta Jaśkiewicz

dyr_3