Statut szkoły

statut_2016-2017

GIMNAZJUM NR 6

im. Polskich Nauczycieli Tajnego Nauczania w latach 1939 – 1945

obowiązujący od 1 września 2016 roku

W KOSZALINIE