Konsultacje

KONSULTACJE I INNE ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

rok szkolny 2017/2018 – II półrocze   

 

Lp. Nazwisko i imię  nauczyciela Rodzaj zajęć Termin, sala
1. Bączyk Hanna konsultacje z języka polskiego wt.14:20-15:05

s. 19

2. Michalak Agnieszka konsultacje z języka polskiego czw.13:15-14:10

s.18

3. Mikitiuk Ewa konsultacje z języka polskiego pon.7:45-8:30

s.19

4. Pawłowska Iwona konsultacje z języka polskiego pon.15:15-16:00

s.3

5. Monkiewicz Karolina konsultacje z języka angielskiego wt.15:05-15:50

s.2

6. Połatyńska Magdalena konsultacje z języka angielskiego pon.14:15-15:00

s.50

7. Prabucka Anna konsultacje z języka angielskiego wt.14:20-15:05

s.4

8. Szagdaj Anna konsultacje z języka angielskiego pt.14:20-15:05

s.38

9. Śliżewska Joanna konsultacje z języka angielskiego wt.15:05-15:50

s.50 (w miarę potrzeb)

10. Bartman Ryszard konsultacje z języka niemieckiego pt.16:00-16:45

s.28

11. Byrzykowska Paulina konsultacje z języka niemieckiego wt.14:20-15:05

s.20

12. Dudka Kinga konsultacje z języka niemieckiego czw.15:15-16:00

s.20

13. Stankowska Jolanta konsultacje z języka niemieckiego pon.13:30-14:15

s.3

14. Dąbkowski Zbigniew konsultacje z historii, WOS-u pt.15:15-16:00

s.22

15. Gasiuk Anna konsultacje z historii, WOS-u

 

czw.15:15-16:00

s.19

16. Motyka Marek konsultacje z informatyki

 

pon.15:05-16:00

s.37

17. Lesisz Monika

 

konsultacje z matematyki pon.15:15-16:00

s.39

18. Płecha Agnieszka konsultacje z matematyki

 

pon.15:05-16:00

s.40

19. Wysocki Waldemar konsultacje z matematyki

 

wt.7:45-8:30

s.39

20. Suska Wioletta konsultacje z informatyki wt.15:05-15:50

s.37

21. Dowiatt Dorota

 

konsultacje z fizyki, informatyki, techniki czw.15:05-15:50

s.37

22. Kaczmarek Dariusz konsultacje z fizyki pt.14:20-15:05

s.44

23. Sawczyński Adam konsultacje z geografii

 

wt.15:05-15:50

s.21

24. Górska Lidia konsultacje z biologii pt.15:15-16:00

s.42

25. Przewdziękowska Wioleta konsultacje z biologii

 

czw.15:05-16:00

s.42

26. Sielicka Urszula konsultacje z chemii śr.15:05-15:50

s.43

27. Bebich Natalia konsultacje z wychowania fizycznego pn.15:05-15:50
28. Graczyk Janusz konsultacje z wychowania fizycznego czw.14:20-15:05
29. Biernacka Maria konsultacje z edukacji dla bezpieczeństwa wt.15:05-15:50

biblioteka

30. Śron Katarzyna konsultacje z plastyki pt.16:00-16:45

s.21

31. Włodarczyk Mariola konsultacje doradcy zawodowego, w tym wolontariat czw.14:30-15:30

s.23