Konsultacje

KONSULTACJE I INNE ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

rok szkolny 2017/2018 – I półrocze   

 

Lp. Nazwisko i imię  nauczyciela Rodzaj zajęć Termin, sala
1 Michalak Agnieszka konsultacje z języka polskiego czw.14:20-15:05

s.18

2. Monkiewicz Karolina konsultacje z języka angielskiego pon.14:20-15:05

s.2

3. Połatyńska Magdalena konsultacje z języka angielskiego pt.13:25-14:10

s.50

4. Prabucka Anna konsultacje z języka angielskiego wt.16:00-16:45

s.18

5. Śliżewska Joanna konsultacje z języka angielskiego wt.15:15-16:00

s.40

6. Bartman Ryszard konsultacje z języka niemieckiego pt.15:05-15:50

s.17

7. Byrzykowska Paulina konsultacje z języka niemieckiego wt.15:05-15:50

s.20

(w miarę potrzeb)

8. Lewandowska Magdalena konsultacje z języka niemieckiego pon.14:20-15:05

s.18

9. Stankowska Jolanta konsultacje z języka niemieckiego śr.13:25-14:10

e-kiosk

10. Dąbkowski Zbigniew konsultacje z historii, WOS-u,

koło historyczne

pt.14:15-15:00

s.22

11. Gasiuk Anna konsultacje z historii, WOS-u

 

pt.15:05-15:50

s.19

12. Motyka Marek konsultacje z informatyki

 

pon.14:20-15:10

s.37

13. Lesisz Monika

 

konsultacje z matematyki pon.14:20-15:05

s.20

14. Płecha Agnieszka konsultacje z matematyki

 

pon.14:20-15:05

s.4

15. Rączy Izabela konsultacje z matematyki

 

śr.13:25-14:10 (indywidualnie               w uzgodnieniu                  z uczniami)
16. Wysocki Waldemar konsultacje z matematyki

 

wt.7:45-8:30

s.39

17. Suska Wioletta konsultacje z informatyki wt.15:05-15:50

s.37

18. Dowiatt Dorota

 

konsultacje z fizyki, informatyki, techniki czw.16:00-16:45

s.37

19. Sawczyński Adam konsultacje z geografii

 

wt.15:05-15:50

s.21

20. Górska Lidia konsultacje z biologii pt.15:15-16:00

s.42

21. Przewdziękowska Wioleta konsultacje z biologii

 

wt.15:15-16:00

s.42

22. Sielicka Urszula konsultacje z chemii śr.15:45-16:30

s.43

23. Bebich Natalia konsultacje z wychowania fizycznego śr.15:05-15:50
24. Graczyk Janusz konsultacje z wychowania fizycznego czw.14:30-15:15
25. Biernacka Maria konsultacje z edukacji dla bezpieczeństwa wt.15:05-15:50

biblioteka

26. Włodarczyk Mariola konsultacje doradcy zawodowego, w tym wolontariat czw.14:30-15:30

s.23

(według potrzeb)