Plan dzwonków

„Punktualność jest grzecznością królów”

PLAN DZWONKÓW:

 
Dzwonki Skróty lekcyjne
1.  7.45 – 8.30 1.  7.45 – 8.15
2.  8.40 – 9.25 2.  8.20 – 8.50
3.  9.35 – 10.20 3.  8.55 – 9.25
4.  10.30 – 11.15 4.  9.35 – 10.05
5.  11.25 – 12.10 5.  10.15 – 10.45
6.  12.30 – 13.15 6.  10.55 – 11.25
7.  13.25 – 14.10 7.  11.45 – 12.15
8.  14.20 – 15.05 8.  12.25 – 12.55
9.  15.15 – 16.00 9.  13.00 – 13.30