Kadra pedagogiczna

img_6707

Jolanta Kowalska – dyrektor szkoły

Aneta Boguska – wicedyrektor – nauczyciel języka polskiego

Elżbieta Jaśkiewicz – wicedyrektor – nauczyciel geografii i wychowania do życia w rodzinie

 

Język polski:

Boguska Aneta

Pawłowska Iwona

 

Język angielski:

Monkiewicz Karolina

Połatyńska Magdalena

Prabucka Anna

Szagdaj Anna

 

Język niemiecki:

Bartman Ryszard

Byrzykowska Paulina

Lewandowska Magdalena

Stankowska Jolanta

 

Historia:

Gasiuk Anna

 

Wos:

Gasiuk Anna

 

Matematyka:  

Lesisz Monika

Rączy Izabela

 

Fizyka:

Dowiatt Dorota

 

Chemia:

Sielicka Urszula

 

Biologia:

Przewdziękowska Wioleta

 

Geografia:

Sawczyński Adam

 

Informatyka:

Dowiatt Dorota

Ślubowska-Szygenda Aneta

 

Zajęcia techniczne:

Dowiatt Dorota

 

 

Plastyka:

Śron Katarzyna

 

Zajęcia artystyczne:

Chabzda Andrzej

 

Religia:

Kozłowski Piotr

Rybiński Dariusz

Skrzycka Beata

 

Wychowanie fizyczne:

Bebich Natalia

Deka Ryszard

Graczyk Janusz

Kaźmierczak Mateusz

Krawczyk Robert

Lenartowicz Mariusz

Pacynko Przemysław

Pozorski Tomasz

Stępnik Piotr

Zwolak Jarosław

 

Etyka:

Mikitiuk Ewa

 

Edukacja dla bezpieczeństwa:

Maria Biernacka

 

Wychowanie do życia w rodzinie:

Jaśkiewicz Elżbieta

Lesisz Monika

 

Biblioteka:

Biernacka Maria

Kaźmierczak Eleonora

 

Pedagog szkolny:

Biernacka Maria

Połatyńska Magdalena

 

Doradca zawodowy:

Włodarczyk Mariola