Spotkania dla rodziców

21.09.2017 r. – Zebranie klas II, III
9.11.2017 r. – Dzień otwarty
7.12.2017 r. – Dzień otwarty
11.01.2018 r. – Wywiadówka
1.03.2018 r. – Dzień otwarty
5.04.2018 r. – Dzień otwarty
10.05.2018 r. – Dzień otwarty
30.05.2018 r. – Zebranie klas II, III – informacja o przewidywanych ocenach na koniec roku szkolnego

Klasa

Wychowawca

Numer sali

II A

Zbigniew Dąbkowski

22

II B

Anna Gasiuk

19

II C

Janusz Graczyk

44

II D

Agnieszka Płecha

39

II E

Monika Lesisz

21

II F

Agnieszka Michalak

18

II G

Kinga Dudka

20

III A

Maria Biernacka

3

III B

Iwona Pawłowska

4

III C

Karolina Monkiewicz

2

III D

Ryszard Deka

50

III E

Lidia Górska

42

III F

Izabela Rączy

40

III G

Dorota Dowiatt

37