Rada rodziców

PREZYDIUM RADY RODZICÓW

Gimnazjum nr 6

na rok szkolny 2015/2016

 rada_rodzicow


Zarząd:

Bochra Adam – przewodniczący

Dawid Leszek – wiceprzewodniczący

Gabryś Marta – wieceprzewodnicząca

Grochocka Anna – wiceprzewodnicząca

Krom-Frąckowiak Iwona – sekretarz

Marciniak Sylwia – skarbnik

Komisja Rewizyjna:

Soja Łukasz – przewodniczący komisji rewizyjnej

Dowgiert Danuta – komisja rewizyjna

Dowgiert Danuta – komisja rewizyjna

Członkowie:

Wróblewski Mirosław

Ogrodnik Grzegorz

Wodyk-Lubińska Agnieszka

Kołodziejczyk-Jorge Małgorzata

Jakubowska Małgorzata

Uprzejmie przypominamy o możliwości dokonywania wpłat na Komitet Rodzicielski przelewem na konto:

Rada Rodziców przy Gimnazjum nr 6
ul. Dąbka 1
75-354 Koszalin

Bank PEKAO S.A II Oddział w Koszalinie
91 1240 3653 1111 0000 4188 3152

Składka ustalona przez Radę Rodziców w roku szkolnym 2015/2016 wynosi  50,00 zł. W przypadku uczęszczania do naszej szkoły rodzeństwa, składka na drugie dziecko wynosi 25,00 zł, trzecie dziecko i kolejne zwolnione są z opłaty.

Prosimy o umieszczenie w tytule przelewu imienia i nazwiska ucznia oraz klasy do której uczęszcza.

Dziękujemy!