Grupa uczniów z klasy 1f bierze udział w ogólnopolskim konkursie
pt."Aktywni dla klimatu" będącym częścią kampanii "Zmieniaj nawyki -
nie klimat!". Konkurs polega na wykonywaniu długoterminowych zadań
generowanych przez organizatora. Oprócz wiedzy, oceniana jest
kreatywność i umiejętność pracy w zespole. Oto skład naszego zespołu
"Ekopasjonaci":


Opiekun - p. Wioleta Przewdziękowska

Aleksandra Lisowska

Dominika Holak

Wiktor Jędryka

Martyna Wygaś

Kamila Reiske


Więcej na temat konkursu można przeczytać na stronie stopzmianomklimatu.pl