Wykaz podręczników obowiązujących w klasach PIERWSZYCH
Gimnazjum nr 6 w Koszalinie w roku szkolnym 2014/2015

UWAGA! Przy zakupie podręczników proszę zwracać uwagę na datę wydania.
W antykwariatach często sprzedawane są podręczniki stare i nieaktualne,
brakuje w nich wielu tekstów literackich, ćwiczeń, tematów.

Czytaj więcej...

Wykaz podręczników obowiązujących w klasach DRUGICH
Gimnazjum nr 6 w Koszalinie w roku szkolnym 2014/2015

UWAGA! Przy zakupie podręczników proszę zwracać uwagę na datę wydania.
W antykwariatach często sprzedawane są podręczniki stare i nieaktualne,
brakuje w nich wielu tekstów literackich, ćwiczeń, tematów.

Czytaj więcej...

Wykaz podręczników obowiązujących w klasach TRZECICH
Gimnazjum nr 6 w Koszalinie w roku szkolnym 2014/2015

UWAGA! Przy zakupie podręczników proszę zwracać uwagę na datę wydania.
W antykwariatach często sprzedawane są podręczniki stare i nieaktualne,
brakuje w nich wielu tekstów literackich, ćwiczeń, tematów.

Czytaj więcej...

Happy ,, Szóstka"

 

 

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 6 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany ustawy o systemie oświaty, od roku szkolnego 2014/2015 zmieniają się zasady rekrutacji kandydatów na wolne miejsca w gimnazjach. Zgodnie z ustawą w roku szkolnym 2014/2015 zastosowane kryteria zawarte są w statucie szkoły. Ze względu na prowadzenie naboru przy zastosowaniu systemu informatycznego w ramach Elektronicznego Systemu Zarządzania Oświatą, wypracowano wspólne dla wszystkich jednostek kryteria oraz harmonogram.

 

Czytaj więcej...

OBWIESZCZENIE

Dyrektora Gimnazjum nr 6

im. Polskich Nauczycieli Tajnego Nauczania w latach 1939 – 1945

w  Koszalinie

z dnia 27 lutego 2014 roku

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Statutu Gimnazjum nr 6 im. Polskich Nauczycieli Tajnego Nauczania

w latach 1939 – 1945

w  Koszalinie

 

Czytaj więcej...

W związku z szeregiem pytań przypominamy instrukcję rejestracji oraz logowania się do systemu e-dziennik:

zobacz - kliknij