Ośrodek Metodyczny Krajowego Komitetu Wychowania Resocjalizującego w Warszawie Filia w Koszalinie organizuje cykl 8 spotkań z rodzicami w ramach „Uniwersytetu dla Rodziców”. Spotkania będą prowadzane przez specjalistów zatrudnionych przez Ośrodek, na zlecenie Miasta Koszalina.

TERMINY SPOTKAŃ:

 • 06.10.2016 r.

 • 13.10.2016 r.

 • 20.10.2016 r.

 • 27.11.2016 r.

 • 10.11.2016 r.

 • 17.12.2016 r.

 • 15.12.2016 r.

Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 16.30

Szczegółowych informacji udziela pedagog szkoły pani Monika Mioduszewska.

Uwaga! Wszystkie konkursy zaplanowane na godzinę 14.00 odbędą się o godz. 13.00

Dnia 15 września o godzinie 17.00 odbędzie się zebranie z rodzicami klas I - III.

Serdecznie Zapraszamy!

Wszystkich uczniów i rodziców zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem konkursów - w załączeniu

Drodzy rodzice

Przedstawiamy ogólne informacje dotyczące tegorocznej oferty obowiązkowego ubezpieczenia uczniów w naszej szkole.

Na zebraniu Rady Rodziców szkoła przedstawiła otrzymane propozycje i dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

Wybór padł na ofertę firmy InterRisk.

Zachęcamy do zapoznania się z jej szczegółami.

Składka roczna wynosi 46,10 PLN

Ogólne warunki ubezpieczenia 2016-17

Zakres ochrony ubezpieczeniowej

Sposoby zgłoszenia szkody 2016-17

Formularz zgłoszenia szkody 2016-17

 Zapraszamy uczniów, absolwentów, którzy w roku szkolnym 2015/16 zdali egzamin i uzyskali Zertyfikat Deutsches Sprachdiplom DSD1 do odbioru dokumentu w sekretariacie szkoły.
                                                                                                        Jeszcze raz gratulujemy!
                                                                                                                  DSD1 Team

 1. Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego dla ucznia mieszkającego w Koszalinie na rok 2016/2017 należy składać w terminie do 14 września 2016 r.
 2. Kryterium dochodowe wniosków to 514 zł na osobę w rodzinie.
 3. Wnioski znajdują się u pedagoga szkolnego.
 4. Wypełnione wnioski należy składać u pedagoga pokój 29.
 5. Proszę o dotrzymywanie wyznaczonego terminu 14.09.2016 r.

pedagog szkolny

Monika Mioduszewska

Zapraszamy rodziców pierwszoklasistów, którzy wyrazili chęć uczestniczenia w zajęciach DSD1, na zebranie informujące o realizacji programu DSD1 w naszej szkole w czwartek, 15.09.2016 o godz. 16.30. Spotkanie odbędzie się w sali konferencyjnej.
                                                                                                                                     DSD1 Team