Przypominamy, że w dn. 23-25 kwietnia br. uczniowie klas trzecich

przystapią do egzaminu gimnazjalnego, który odbywać się będzie wg następującego harmonogramu:

         * środa (23.04) - CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA - historia i wos oraz j. polski

         * czwartek (24.04) - CZĘŚĆ MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZA 

         * piątek (25.05) - CZĘŚĆ JĘZYKOWA - wybrany obcy język nowożytny.

Każdy uczeń powinien zabrać ze sobą legitymację i przybory do pisania (na część matematyczną m.in. ołówek, linijkę, cyrkiel).

 

Uczniowie kl. I i II nie mają w tym czasie zajęć dydaktycznych!

 

Wszystkim trzecioklasistom życzymy POWODZENIA!!!

 

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 6 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany ustawy o systemie oświaty, od roku szkolnego 2014/2015 zmieniają się zasady rekrutacji kandydatów na wolne miejsca w gimnazjach. Zgodnie z ustawą w roku szkolnym 2014/2015 zastosowane kryteria zawarte są w statucie szkoły. Ze względu na prowadzenie naboru przy zastosowaniu systemu informatycznego w ramach Elektronicznego Systemu Zarządzania Oświatą, wypracowano wspólne dla wszystkich jednostek kryteria oraz harmonogram.

 

Czytaj więcej...