• Wszystkie konkursy rozpoczynają się o godz. 14.30 i trwają nie dłużej niż 60 minut (czas należy wskazać w instrukcji).
• Uczniowie rozwiązują zadania długopisem (kolor czarny). Nie można używać ołówków i korektorów.
• Wyniki etapu szkolnego i listę uczestników zakwalifikowanych do etapu rejonowego ogłasza przewodniczący komisji konkursowej.
• Terminy oraz miejsce przeprowadzenia konkursów etapu rejonowego zostaną opublikowane od-rębnie dla każdego konkursu na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Szczecinie: www.kuratorium.szczecin.pl. do 30 września 2014 r.

Nazwa konkursu

Termin

Numery sal

Konkurs   Matematyczny

 

23 września

wtorek

s. 44

Konkurs   Historyczny
  z Elementami Wiedzy
  o Społeczeństwie

24 września

środa

s.22

Konkurs Polonistyczny

 

25 września

czwartek

s.6

Konkurs   Języka Angielskiego

 

26 września

piątek

s.1

Konkurs   Biologiczny

 

6 października poniedziałek

s.42

Konkurs Języka   Niemieckiego

 

7 października

wtorek

s.3

Konkurs   Geograficzny

 

8 października

środa

s.21

Konkurs   Chemiczny

 

9 października

czwartek

s.43

Konkurs   Fizyczny
  z Elementami Astronomii

10 października

piątek

s.44

 

W związku z szeregiem pytań przypominamy instrukcję rejestracji oraz logowania się do systemu e-dziennik:

zobacz - kliknij

Zapraszamy uczniów, którzy w roku szkolnym 2013/14 zdali egzamin i uzyskali ZertyfikatDeutschesSprachdiplom DSD I do odbioru dokumentu w sekretariacie szkoły.

 

 

Jeżeli dysponujesz zdolnościami językowymi i chcesz nauczyć się języka niemieckiego, zapraszamy Cię do nowo tworzącej  się grupy  DSD I. Nauka rozpoczyna się w drugiej połowie  września.